Historiaa

KASIYKKÖNEN standaari 2021 saakka
Logo 2008-2021

 

 

 

 

Kunnioitettava historia

 

Tornion Metallityöväen ammattiosasto N:o 81 ry. perustettiin Outokummun Tornion tehtaiden ruokalassa 16. lokakuuta 1967 klo 16.15. 45 minuuttia kestaneessä kokouksessa läsnä oli 23 tehtaan työntekijää. Metallityöväen Liitosta edustajina olivat Maanonen, Makkonen ja Puska. Kokousta johtanut Sulo Maanonen totesi kokouksen päätteeksi, että ammattiosastolla on hyvät mahdollisuudet laajentua koko Tornion alueelle ja toivoi osaston luottamuksella kääntyvän vaikeissakin asioissa liiton puoleen. Lopuksi hän katsoi sopivaksi tunnuslauseeksi ” eheyttäen eteenpäin, yhdessä yhden puolesta.”

 

Liitosta kyllä myöhemmin painostettiin jakamaan jäsenistö kahteen paikallisosastoon, mutta nämä pyrkimykset johdonmukaisesti torjuttiin. Nykyisin Kasiykkönen on Liiton vahvimpia ammattiosastoja. Yli neljään vuosikymmeneen mahtuu monia vaikuttajia ja toimintamalleja. Matkan varrella on ollut monia tiukkoja tilanteita, eikä lakoiltakaan ole aina vältytty. Työnantajien asenteissa ja työmarkkinakulttuurissa on kuitenkin tapahtunut niin paljon myönteistä kehitystä, että monia asioita valmistellaan yhdessä ja sovitaan menettelytavat jo suunnitteluvaiheessa.