Ammattiosasto Kiittää

17.12.2023

Puheenjohtaja Olavi Parkkila kiitti Olavi Stooria pitkästä ja ansiokkaasta työstä ammattiosaston hyväksi.
Puheenjohtaja Olavi Parkkila kiitti Olavi Stooria pitkästä ja ansiokkaasta työstä ammattiosaston hyväksi.

Olavi Stoorille ammattiosaston standaari.

Tornion teollisuustyöväen ammattiosasto ilmaisi kiitollisuutensa pitkäaikaiselle jäsenelleen Olavi Stoorille luovuttamalla hänelle ansioituneesta työstä ammattiosaston hyväksi standaarin 14.12.2023 pidetyn ammattiosaston syyskokouksen yhteydessä.

Olavi Stoor on toiminut merkittävässä roolissa ammattiosastossa, antaen arvokkaan panoksensa ammattiyhdistysliikkeen edistämiseksi ja jäsenten etujen valvomiseksi. Stoorin tinkimätön sitoutuminen työhönsä ja hänen merkittävät saavutuksensa ansaitsevat erityisen huomion, minkä vuoksi ammattiosasto päätti osoittaa kiitollisuutensa tällä näkyvällä tavalla.

Standaari, jonka ammattiosasto luovutti Olavi Stoorille, symboloi yhteisöllisyyttä, sitoutumista ja omistautumista ammattiliiton tavoitteiden edistämiseksi. Tämä ele ei ainoastaan kunnioita Stoorin panosta, vaan myös kannustaa muita jäseniä antamaan oman panoksensa ammattiyhdistystyöhön.

Ammattiosaston puheenjohtaja Olavi Parkkila totesi luovutustilaisuudessa: "Olavi Stoor on osoittanut poikkeuksellista omistautumista ja intoa ammattiyhdistystyötä kohtaan. Hän on esimerkki siitä, miten yksi henkilö voi vaikuttaa positiivisesti koko yhteisöön. Toivomme, että tämä standaari muistuttaa häntä saavutuksistaan ja inspiroi muita jäseniämme aktiivisesti osallistumaan ammattiyhdistystyöhön."

Luovutustilaisuus oli tunnelmallinen hetki, ja Olavi Stoor otti vastaan standaarin kiitollisena. Hän kiitti ammattiosastoa tunnustuksesta ja lupasi jatkossakin olla mukana tukemassa ammattiliiton tärkeitä tavoitteita.

Tämä ele vahvistaa ammattiosaston yhtenäisyyttä ja osoittaa, että jäsenet arvostavat toistensa panosta yhteisen asian puolesta. Olavi Stoorin saama ansioituneen jäsenen standaari toimii myös kannustimena kaikille jäsenille osallistua aktiivisesti ammattiyhdistystyöhön ja edistää yhteisiä etuja.