Tornion teollisuustyöväen ammattiosaston kannanotto teknologiateollisuuden ulostuloon

26.3.2021

Tornion teollisuustyöväen ammattiosaston kannanotto teknologiateollisuuden ulostuloon, koskien työehtosopimusjärjestelmän ja Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan romuttamista.

 

Liittohallituksen tulee valjastaa viipymättä kaikki käytettävissä oleva voima työehtosopimusjärjestelmän ja yleissitovuuden puolustamiseksi. Nyt on se aika, kun ratkaistaan ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuus. Tornion teollisuustyöväen ammattiosasto ei tule hyväksymään palkansaajien työehtojen rajujakin leikkauksia, vaikka teknologiateollisuus yrittääkin puhua mustaa valkoiseksi. Nyt on teollisuusliiton aika käyttää niitä paljon kehuttuja leveitä hartioitaan ja lunastaa antamansa lupaukset jäsenistölle.

 

Tornion Teollisuustyöväen ammattiosasto vaatii Teollisuusliittoa puuttumaan voimakkain ottein Teknologiateollisuuden haluun keikuttaa sopimusvenettä. Meidän täytyy turvata sopimusjärjestelmä ja pitää huoli, että yleissitovuus säilyy kaikkia työntekijöitä ja työnantajia pakottavana ja sitovana. Teollisuusliitolla on pitkät perinteet sopimisen kulttuurista, jonka ansiosta Suomi niminen laiva on selvinnyt kaikista sitä kohdanneista myrskyistä ja tuntemamme hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut nykyiseen malliinsa. Teknologiateollisuuden suunnitelmat jakaa yritys- ja työntekijäkenttää pieniksi palasiksi, jossa vain osalla palkansaajista olisi sopimusturvaa, ei osoita työnantajajärjestön taholta minkäänlaista yhteiskuntavastuuta. Työehtosopimuksia ja yleissitovuutta täytyy olla valmis puolustamaan kaikin voimin.

 

Puheiden aika on ohi. Taistele tai kuole!

 

Torniossa 25.3.2021

Tornion teollisuustyöväen ammattiosaston hallituksen puolesta

Puheenjohtaja Olavi Parkkila