Ao. 81 on ottanut jäsenilleen hoitokuluvakuutuksen lisävakuutukseksi.

29.1.2020

Tornion Metallityöväen ao 81

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

 

Ammattiosaston alle 70-vuotiaat jäsenet, mukaan lukien opiskelijajäsenet, ovat vakuutettuina vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään 3 564 €.

Vakuutus on toissijainen sairauskassasta tai lakisääteisistä vakuutuksista saataviin korvauksiin nähden.                                 

Vakuutusehdoista poiketen vakuutettuina ovat myös Ruotsin puolella asuvat ammattiosaston jäsenet, jos heillä on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.                         

Korvausta haetaan aina ammattiosaston toimitsijan avustuksella. Toimitsija varmistaa, että korvaus on haettu ja myönnetty ensin Teollisuusliiton vakuutuksesta. Toimitsija vahvistaa, että korvauksenhakija kuuluu tämän vakuutuksen piiriin.

Vakuutuksen sopimusnumero on 553-0692743-A

Vakuutusehdot ovat yrityksen tapaturmavakuutusehdot RT10/2010.

Vakuutettu jäsen on oikeutettu kodinhoitoetuun, jos hän joutuu tästä vakuutuksesta korvattavan tapaturman vuoksi sairaalahoitoon vähintään vuorokaudeksi. Edun saaminen edellyttää voimassaolevaa kotivakuutusta Turvassa.