81 mukana nenäpäivässä

7.11.2019


Tornion Metallityöväen ammattiosasto 81 haluaa auttaa heikommassa asemassa olevia lapsia kouluttautumaan ja edistää mahdollisuutta hyvään elämään!

 

Lahjoittamamme summa (250€) riittää koulutuksen ja sosiaaliturvan antamiseen viidelle lapselle ja koulutarvikkeisiin 20:lle lapselle!

 

 Koulutus on avain köyhyyden poistamiseen. Nenäpäivän tuella pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle pääsy kouluun, sillä luku- ja kirjoitustaito mahdollistaa paremman elämän. Etenkin tyttöjen koulunkäynti on paras tapa pysäyttää köyhyyden periytyminen ja ehkäistä esimerkiksi lapsiavioliittoja sekä teiniraskauksia.

 Lahjoitusten turvin rakennetaan myös kouluja ja päiväkoteja. Kyläkoulut ovat tärkeitä erityisesti syrjäseuduilla, joilla pitkät etäisyydet estävät köyhien perheiden lasten pääsyn kouluun. Lisäksi lahjoitusten avulla järjestetään opettajankoulutusta ja kehitetään opintosisältöjä.

 

 Lahjoituksilla tuetaan myös nuorten ammattiin opiskelua. Ammattikoulutuksen myötä nuorella on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen ja työhön, jolla voi turvata toimeentulon koko perheelle.